X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
Free Iran - Iran Azad
Shahab Saeed سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲


کورش صوفيه از دانشجويان دورهٴ کارشناسی ارشد دانشکدهٴ کشاورزی دانشگاه تهران در کرج، به دليل اهمال و بی اعتنايی کارگزاران اين دانشگاه درگذشت.

دانشجويان در اعتراض به مرگ دلخراش اين دانشجو دست به اعتصاب و اعتراض زدند و اعلام کردند که خواستشان برکناری مقامهای دانشگاه تهران و به خصوص فرهاد رهبر است، مزدوری که سالها معاون وزارت بدنام اطلاعات بوده و حالا بر کرسی رياست دانشگاه تکيه زد ه است.

از اعتصاب دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک هفته ها است که می گذرد، دانشجويان پلی تکنيکی اين هفته به خاطر مرگ فجيع يک کارگر نوجوان ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در محوطه دانشگاهشان بر آشفتند و تجمع اعتراضی برپا کردند.
خواسته دانشجويان مبارز پلی تکنيک از ابتدای سال تحصيلی جاری برکناری «رهايی» رئيس سرسپرده و سرکوبگر اين دانشگاه بوده و هست.

برکناری رؤسای مزدور دانشگاه، خواست مشترک دانشجويان دانشگاههای صنعتی اروميه، دانشگاه ملی، علم و صنعت و ياسوج است. مزدورانی که دانشگاه را تبديل به پادگان و زندان کردند و هيچ هدفی جز به بند کشيدن انرژيهای دانشجويان آزاديخواه را دنبال نمی کنند.

آری! با اين نگاه گذرا به يک نتيجه روشن می رسيم. نتيجه اين که گام مشترک دانشجويان دانشگاههای مختلف، اعتراض برای برکناری رؤسای مزدور دانشگاه است. اين يک هدف مقطعی برای شکستن فضای اختناق در دانشگاهها و پس زدن دست سرکوبگر ولايت فقيه است.

دانشجويان آزاديخواه، وضعيت متزلزل خامنه ای را به خوبی تشخيص داده ند و در روزگاری که ولی فقيه در تله اتمی گير افتاده و راه فراری از زهرخوران تحميلی ندارد، برای عمل به وظيفه شان قيام کردند.
دانشجويان به پاخاسته می دانند که در گام اول اعتراض، بايد دست به دست هم داد و راس سرکوب در دانشگاه را هدف قرار داد.
اين همان مسيری است که آزاد شدن نيروی عظيم دانشجويی را دست يافتنی می کند، گام بعدی همبستگی با توده های مردم به جان آمده و به ويژه کارگران و همراهی با خانواده های زندانيان سياسی و شهيدان راه آزادی است.
حرکت دانشجويان پلی تکنيک در دفاع از کارگر جانباخته و پيوند دانشجويان دانشگاه موسوم به چمران اهواز با زنجيرهٴ بزرگ انسانی کارون، نمونه های درخشانی از آمادگی برای برداشتن گامهای بعدی هستند.
دانشجو با هوشياری بر روی خط اعتراض حرکت می کند و خوب می داند که برای شتاب گرفتن در اين مسير، بايد گامهايش را جای گامهای مقاومت ميهنش بگذارد و صدايش را با فرياد پرطنين جنبش سراسری پيوند بزند. اين همان راز غلبه بر ناتوانايی ها و فروزان شدن شعله های توانايی است. جسارت اشرف نشان در پرتو همين پيوند شکوفا می شود و چرخهای قيام به حرکت در می آيد. دانشجويان مجاهد و مبارز ايران زمين، راه دشوار آزادی را با پرداخت بهای آن طی خواهند کرد.
ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :