X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
Free Iran - Iran Azad


مهم ترين عنوانهای روزنامه های حکومتی دوشنبه حاکی از تشديد تضاد بين سران نظام در عرصه های مهم می باشد

اعتماد: هاشمی رفسنجانی با مقايسه 8سال جنگ و8سال احمدی نژاد؛ روحانی همه واقعيت را نگفت

شرق: هاشمی درباره گزارش رئيس جمهور: روحانی نجابت کرد از ناگفته هاگذشت

آرمان: هاشمی: کسی حق ندارد در نان مردم خرده شيشه بريزد؛ بدهي8سال گذشته بيشتر از8سال جنگ بود

اطلاعات: رئيس مجلس: نحوه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها پوپوليستی بود

جهان صنعت: لاريجانی؛ افکارپوپوليستی عوام زدگی است نه رعايت مصالح کشور

حمايت: رئيس سازمان بازرسی کل کشور: اجازه نمی دهيم عده يی قليل، دستگاههای دولتی را ناپاک جلوه بدهند

اعتماد: حسين مرعشی: مخالفان دولت تغيير رابه رسميت نمی شناسند

اعتماد: تحرک تازه مجلس برای توقف برنامه های وزارت علوم

اعتماد: سومين طرح مجلس عليه دولت: طرح ممنوعيت اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرايی

اعتماد: وزير امور خارجه: با هزار دلهره به مجلس رفتم

شرق: انتقاد رئيس مجلس ازعملکرد دولت احمدی نژاد: اجرای يارانه هدفمند «مردم فريبانه» بود، پروژه های عمرانی 400هزارميليارد تومان بودجه نياز دارنداما حداکثربودجه عمرانی سال آينده 20هزارميلياردتومان خواهد بود

ابتکار: لاريجانی؛ چيزی برای بودجه عمرانی کشور باقی نمانده

کيهان: يک توافق 6ماهه ديگر برای محدودترکردن برنامه هسته يی ايران!

با بارز شدن بحرانهای مرگبار مرحله زهرخوران در رأس و بدنه نظام؛ کيهان ارگان خامنه ای و جوان ارگان سپاه پاسداران در يادداشت سياسی روز خود به اجبار برچسب دجالگرانه تبريک خامنه ای به آخوند روحانی در پايان مذاکرات ژنو را پاره کرده اند و برای لاپوشانی زهرخوران ولايت به تعبير بازنده بودن نظام در مذاکرات پناه برده اند. کيهان و جوان در يادداشت سياسی روز خود، با بيان حقوقی اخص؛ چون جام زهر را نتوانسته اند انکار کنند از آن به عنوان کلاهی که نظام بر سرخود گذاشته ياد کرده اند:

کيهان: يادداشت روز به قلم حسين شريعتمداری: نه کلاهک نه کلاه!... امروزه درباره توازن ميان آنچه داده ايم و آنچه گرفته ايم، ابهامات و ترديدهای جدی پديد آمده است. به عنوان مثال، يکی از خطوط قرمز اصلی ما که طی 10سال گذشته بر آن اصرار ورزيده ايم، به رسميت شمردن حق غنی سازی در داخل کشور... بوده است... حريف با صراحت اعلام می کند که اين حق در توافقنامه نيامده و به رسميت شناخته نشده است. مسئولان هسته يی کشورمان... می گويند که ادعای حريف مصرف داخلی دارد
... مقامات حريف به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملت هايشان و از جمله مخالفان سياسی خود مورد بازخواست قرار می گيرند
پس ماجرا چيست؟!... حق غنی سازی برای کشورمان مشروط و موکول به «محدوديت » ها و «اقدامات شفاف ساز» شده است. اين محدوديتها با آنچه در معاهده مزبور بر آن تصريح شده همخوانی ندارد
ظرفيت غنی سازی، محل انجام آن و ذخاير اورانيوم غنی شده نيز محدود و موکول به توافق حريف است. يعنی دقيقاً همان نظر وندی شرمن که گفته بود به ايران حق غنی سازی در خاک خود را نمی دهيم!
در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئيات آمده است و فقط نگاهی گذرا به آن نشان می دهد که آنچه «داده ايم» با آنچه «گرفته ايم» متوازن نيست...

جوان: يادداشت روز: پس از اعلام توافق ژنو... تبيين‏های رسمی دولتی در رابطه با حدود و گستره «داد‏ه ها- ستانده های» اين سند، از نوعی ناهمگونی و تعدد برداشت حکايت دارند
بی ترديد، توافق ژنو و متن حاصل از آن که اين روزها توافقنامه ژنو نام گرفته است، با مفاهيم، اصول و مصاديق معاهدات حقوقی بين‏المللی فاصله ای زياد دارند.

اعتراف به شکستگی طلسم ولايت در بيانهای صريح و با اشاره در روزنامه های هر دوباند امری عادی شده است

مردم سالاری: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به حقوق کامل شهروندی مطابق قانون اساسی و يک زندگی کامل، گفت: هيچ کس حق ندارد با سلب اين حقوق، در نان مردم خرده شيشه بريزد.
عضو شورای خبرگان رهبری، با يادآوری ماجرای يک پيامبر دروغين که نزد حضرت موسی اظهار ندامت کرده بود، گفت: غصب تفکرات و ايجاد انحراف در عقايد مردم بدترين گناه است و خداوند از حق خود می گذرد، امّا از حق الناس نمی گذرد
مگر اين که همه کسانی را که با سخنان خويش فريب داده، به راه حقيقت برگرداند

رسالت: آقای روحانی ابراز داشت: «اگر مجلس و ساير ارگانها کمک نمی کرد و هدايت و کمک مقام معظم رهبری نبود، به اين جا نمی رسيديم
آری اگر در سال 88 نيز همگان چارچوب هدايتهای رهبری را می پذيرفتند
برخی افراد پس از خطبه 29خرداد ايشان مردم را به کف خيابان دعوت نمی کردند
چرا در سالهای گذشته حمايتهای رهبری است از دولت برای عده يی مهم نبود
در سالهای قبل که حمايت رهبری از دولت وقت جدی تر و صريح تر و بيشتر بود اما و اگرهای فراوان مشکلی نداشت؟

اعتراف به فساد مالی گسترده در نظام ولايت فقيه در روزنامه ها، از نشانه های فاز پايانی رژيم و لو رفتگی اين فساد برای مردم و در سطح جامعه است.

قانون: بدهيهای بابک زنجانی بيش از عايدات ژنو

اعتماد: محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس
در پاسخ به اين سؤال که برخی خبرها حاکی از اين است که اموال و دارايی يکی از وزيران در حدود يک هزار ميليارد و ديگری 200ميليارد تومان است و آيا قانون نحوه دستيابی به اين دارايی ها را بررسی نمی کند؟ گفت: خير، برای اين موضوع قانون نداريم طبق قانون وزيران و مسئولان تنها بايد اموال خود را اعلام کنند و ما قانون «از کجا آورده يی» نداريم.

ابتکار: اغراق گويی در شعار ساده زيستی ظرف هشت سال گذشته کار را به آنجا رساند که کاپشن پوشيدن و موز نخوردن و روی فرش خوابيدن ملاکهای ساده زيستی شدند
اصل ساده زيستی به نمايش صرفه جويی های ده هزار و پنج هزار تومانی منحصر شد و در کنارش البته غفلت از سوء استفاده های چند ده هزار ميلياردی توسط همکاران و هم پياله ها صورت پذيرفت
حال دولتی متفاوت بر سر کار آمده ولی خبر برخی تغيير دکوراسيون ها و مسابقه استفاده از هواپيماهای اختصاصی موجب نگرانی است و بيم رقابت اشرافی گری و بی توجهی به وضعيت مردم را دامن می زند
در گير شدن مسئولان در نمايش دکورسيوانهای آن چنانی و ديوار کشی های رفاه طلبانه روحيه ها را تغيير می دهد و منش آدم ها را دگرگون می سازد. از سوی ديگر تصوير بنز های آن چنانی شهردار محترم تهران و رئيس فرزانه ی مجلس در افتتاح پل صدر بر اين نگرانی افزوده است که نکند از آنسوی بام غش کنيم.

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :